Anhydritové zálivky

Vhodnou volbou co použít na podlahové topení jsou anhydritové podlahy.

ANHYDRITOVÝ LITÝ POTĚR ANHYLEVEL

Anhylevel je samonivelační podlahový potěr na bázi síranu vápenatého (anhydritu ). AnhyLevel se vyznačuje snadnou zpracovatelností, rychlou pokládkou a vysokou finální pevností.

Umožňuje vytvoření dokonale rovné podlahové plochy pod finální nášlapné vrstvy. Anhydritové podlahy jsou AnhyLevel jsou díky vysoké tepelné vodivosti ideálním řešením pro maximální efektivitu systémů podlahových topení. V dnešní době se použití potěru AnhyLevel řadí mezi nejspolehlivější podlahové technologie s výraznou eliminací vzniku poruch v podlahových konstrukcích.

Anhydritový potěr AnhyLevel je vhodný pro

• bytové domy

• rodinné domy

• kanceláře

• školy

• obchody

• tělocvičny

• sportovní haly

• lehký průmysl

Obecné výhody potěru AnhyLevel

AnhyLevel zlepšuje možnost regulace teploty a účinnost podlahového topení díky své vysoké tepelné vodivosti 1,8W/mK

Minimální roztažnost a smrštění – omezení nutnosti přípravy a provádění dilatací v potěrech AnhyLevel

AnhyLevel nepraská a nedeformuje se při zrání

Vysoká pevnost potěru AnhyLevel – pevnost v tahu za ohybem je min.2x vyšší než u tradičních cementových potěrů. Pevnost v tlaku není u AnhyLevel závislá na zhutnění.

AnhyLevel nevyžaduje vyztužení – snadnější provádění a eliminace závad nevhodně umístěných výztuží.

Snadný a rychlý transport anhydritového potěru na místo pokládky bez omezení a znečištění stavby

• Realizace potěru AnhyLevel je čistá a bezprašná

Smonivelační schopnost – snadné dosažení dokonalé roviny povrchu potěru AnhyLevel

AnhyLevel umožňuje redukce tloušťky potěru – nižší zatížení konstrukce, možnost lepšího využití tepelné i kročejové izolace

Pochůznost potěru AnhyLevel je již po 24 hod a zatížitelnost po 4-5dnech

PODLAHOVÉ TOPENÍ S ANHYDRITOVÝM POTĚREM

Základním požadavkem na úsporné podlahové topení je dosažení co největší topné efektivity. To znamená, aby podlahové topení dosáhlo v co nejkratší době zahřátí vytápěného prostoru – minimalizovat objem ohřívaného materiálu, zkrátit dobu plného výkonu zdroje tepla minimalizovat tepelné ztráty do podkladních vrstev.

AnhyLevel je anhydritový potěr s nejlepší tepelnou vodivostí na českém trhu ( součinitel tepelné vodivosti =1,8W/mK)

Anhydrit AnhyLevel – výhody pro podlahové topení

• Rychlé prohřátí podlahy díky vysoké tepelné vodivosti AnhyLevelu : 1,8W/mK

• Snížení množství materiálu nad rozvody podlahového topení – podlahové topení ohřívá méně materiálu. Konstrukce podlahy

• Snížení tepelných ztrát podlahového topení do podkladu – možnost zvýšení vrstvy tepelné izolace při stejné konstrukční výšce

• Homogenní struktura – směs neobsahuje vzduchové póry což zaručuje max.efektivitu podlahového topení

• Vynikající zatékavost – 100% obalení rozvodů – podlahové topení má dokonalý přenos tepla z média do potěru a do prostoru

• Již po 7 dnech je možno spustit podlahové topení a zahájit vysušování ( u cementových hmot nejdříve po 21 dnech)

• Znatelná finanční úspora nákladů za vytápění

Anhydrit snižuje tloušťku podlahy s podlahovým topením

Vysoká reálná pevnost v tahu za ohybu umožňuje zredukovat tloušťku anhydritové podlahy nad rozvody podlahového topení na min.35mm ( cementový potěr min.45mm) Tímto je dosaženo až 25% snížení objemu hmoty vyhřívané podlahovým topením. Je-li doba prohřátí cementového potěru ( betonové mazaniny) cca 3,5hodiny, pak u anhydritového potěru AnhyLevel činní tato doba pouze cca 1,5hodiny. Tím je výrazně zkrácená doba plného výkonu tepelného zdroje pro podlahové topení a je lépe využita činnost tepelných čidel pro regulaci systému podlahového topení.

anhylevel_pt_3                                       anhylevel_pt_3

Anhydritový potěr AnhyLevel – doba prohřátí cca 1,5hodiny. Tradiční cementový potěr – doba prohřátí 3,5hodiny.

Anhydrit snižuje tepelné ztráty podlahového topení

 

Ušetřenou výšku vrstvy potěru anhydritové podlahy AnhyLevel je možno využít k navýšení tloušťky izolace a tím výrazně snížit ztrátu tepelné energie v důsledku ochlazování podlahového topení spodní konstrukcí.Oproti tradiční podlahové betonové mazanině je tloušťka litého potěru snížena o cca 1,5cm.

Snížení ztrát tepelné energie do podkladu se projeví ve značné úspoře nákladů za provoz podlahového topení.

Podlahové topení – předávání tepla

Vysoká konzistence (tekutost) a způsob zpracování podlahových litých potěrů zajišťují dokonalou hutnost bez obsahu vzduchových pórů, které zpomalují postup tepla v podlahovém potěru. Velký obsah vzduchových pórů je běžný u tradičních cementových potěrů a podlahových betonových mazanin, kde rozvody podlahového topení nedovolují směs řádně mechanicky zhutnit. Konzistenci cementových směsí sice lze zvýšit použitím plastifikátorů, avšak se zvyšujícím se množstvím dochází k výraznému zhoršení zpracovatelnosti – směs je lepivá.

Dokonalou zatékavostí směsi AnhyLevel jsou rozvody podlahového topení 100% obaleny a přenos tepla z topného media do potěru je bez ztrát a zpomalení – nedochází k vyhřívání vzduchových dutin okolo rozvodů podlahového topení. Tradiční cementové potěry toto neumožňují a omezená plocha k předání tepla z podlahového topení do potěru způsobuje nutnost delšího plného výkonu tepelného zdroje.

Podlahové topení – obalení topných rozvodů

anhylevel_pt_7

AnhyLevel

anhylevel_pt_9

Cementový potěr s plastifikátorem

Podlahové topení a spolehlivost podlahy

Anhydritový potěr na podlahovém topení umožňuje díky vysoké kvalitě povrchu přímou pokládku podlahové krytiny – nejčastěji dlažby. Je-li na podlahové topení použit cementový potěr (podlahová betonová mazanina), je nutno počítat s přirozeným kroucením potěru nebo s horší zpracovatelností a kvalitou povrchu (při pokládce pohyb systémových desek podlahového topení, nadmíra plastifikátoru, zručnost řemeslníků). To přináší potřebu dodatečného dorovnání povrchu podlahy, např. samonivelační stěrkou. V tomto případě ovšem vzniká nebezpečí vzniku poruch při provozu podlahového topení, kdy každý materiál vykazuje jinou roztažnost nebo smrštění (anhydrit, cementový potěr, samonivelační stěrka, lepidlo. Dlažba). Nejčastější nebezpeční je odskočení samonivelační stěrky.

Podlahové topení – porucha vyrovnávací samonivelační stěrky

Je-li dlažba pokládána na nerovný podklad, je nutno provádět dodatečné vyrovnání lepidlem. Tím ovšem vznikají mezi dlažbou a potěrem vzduchové mezery a teplo podlahového topení není v dostatečné míře předáváno do prostoru. Navíc jakékoliv dynamické zatížení dlažby (např.úzkými podpatky dámských bot) znamená vznik prasklin.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA         praskla_dlazba_1

Podlahové topení – praskliny dlažby na nerovném povrchu

Závěr

Podlahové topení přímo vyžaduje co nejjednodušší podlahovou skladbu (sendvič) pro celkovou spolehlivost celé podlahy. To při dnešních požadavcích a možnostech zaručuje takřka pouze použití moderních podlahových směsí, jako jsou anhydritové podlahy AnhyLevel.

Je-li systém podlahového topení realizován v trvale velkých provozech (např.u bazénů), lze anhydritovou podlahu AnhyLevel nahradit cementovým litým potěrem CemLevel.

pruhnabidka