Větrání

VĚTRÁNÍ

Proč ATREA?

ATREA s.r.o. se dlouhodobě specializuje na vnitřní prostředí nízkoenergetických a energeticky pasivním objektů. Na základě zkušeností optimalizujeme VZT jednotky, rozvody vzduchu, zdroje tepla a systémy regulace.

Co je to rekuperace?

Rekuperace = zpětné získávání tepla. Přiváděný venkovní čerstvý vzduch prochází přes rekuperační výměník uvnitř vzduchotechnické jednotky, do kterého z druhé strany vstupuje teplý odpadní vzduch z objektu. Obě vzdušniny jsou od sebe dokonale odděleny soustavou kanálků, aby nedocházelo ke zpětnému průniku pachů z odváděného do přívodního vzduchu. Přes stěny kanálů teplo z odpadního vzduch přechází do přívodního, který je tak předehříván. Rekuperační výměníky dosahují vysokých účinností předání tepla, běžně kolem 90 %.

A co je účinnost rekuperace?

Účinnost rekuperace = účinnost zpětného získávání tepla = využití odpadního tepla pro předehřev chladného, čerstvého vzduchu. Účinnost rekuperace se musí pohybovat mezi 0 a 100 %.

Nulová účinnost je účinnost otevřeného okna – teplý vzduch je bez užitku odváděn a studený, čerstvý vzduch je přiváděn do místnosti, která se rychle ochlazuje až na venkovní teplotu.

Stoprocentní účinnost (technicky nerealizovatelné) by byla tehdy, pokud by se přiváděný vzduch ohřál od odváděného na jeho původní teplotu. Místnost by byla větrána bez ztráty energie.

Reálná účinnost rekuperace se pohybuje u běžně dostupných vzduchotechnických zařízení od 30 do 90 %, přičemž účinnost nad 60 % se považuje za dobrou, nad 80 % za špičkovou. U jednotek DUPLEX se účinnost rekuperace pohybuje od 75 % do 95 % (záleží na velikosti jednotky, průtoku vzduchu a typu rekuperačního výměníku).

Využití rekuperace

Rekuperační výměníky tepla se nejčastěji osazují přímo do větracích jednotek. Rekuperaci je tak možno využít prakticky ve všech typech objektů při hygienicky nutném větrání – a to od bytů a rodinných domů, přes občanské stavby, bazény až po průmyslové stavby. Rekuperační výměníky lze využít i v klimatizovaných objektech – zde dochází v letních měsících k „rekuperaci chladu“ – přiváděný teplý vzduch je ochlazován odváděným, klimatizací vychlazeným vzduchem.

Rekuperace prakticky

Odpadní vzduch 22 °C tak předehřeje venkovní přiváděný vzduch z teploty např. −5 °C až na 20 °C. Jasně je vidět, že REKUPERACE je nutná součást celého VZT systému, sama o sobě „vytápět“ dům nedokáže. Sníží velmi výrazně množství energie, které je potřeba na dohřátí čerstvého vzduchu na teplotu interiéru, ale zde technické možnosti REKUPERACE končí. Pokrytí tepelných ztrát objektu prostupem, případnou infiltrací a dohřev vzduchu po rekuperaci na pokojovou teplotu musí zajistit topná soustava.

Systémy větrání (rekuperace)

Rovnotlaké větrání

Duplex EC4, Duplex ECV4.

duplex-ecv4-rada-2012_06_bigduplex-ecv4-rada-2012_06_big

 

 

 

 

 

 

Vzduchotechnický systém, zajišťující řízené rovnotlaké větrání a výměnu vzduchu s rekuperací odpadního tepla v objektu. Vzduchotechnickou jednotku s rekuperací tepla je možné osadit do technické místnosti, komory, šatny nebo také v zádveří do skříně. Pomocí systémových, vzájemně kompatibilních připojených vzduchovodů, optimalizovaných pro snadnou montáž s uložením do podlah nebo vedených pod stropem objektu je zajištěn přívod čerstvého filtrovaného vzduchu do každé obytné místnosti. Odtah odpadního vzduchu je z koupelen, WC a kuchyně. Objekt je tak zónově provětráván, čerstvý vzduch prochází všemi prostory.

Pro vlastní instalaci zařízení je možné zvolit z několika výkonových řad s možností instalace pod strop nebo na stěnu.

Rovnotlaké větrání a chlazení

Duplex RK4, Duplex RA4, Duplex RB4.

duplex-rk4-bez-dveri-a-pantu-2012_10_big       duplex-ra4-bez-dveri-a-pantu-2012_10_big duplex-rb4_3d-model-bez-dveri-2012_10_big

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzduchotechnický systém, založený na dvouzónových vzduchotechnických jednotkách, zajišťující řízené rovnotlaké větrání s rekuperací tepla a díky vnitřní cirkulaci interiérového vzduchu dle volby částečné temperování, chlazení a např. při realizaci krbu rozvod tepla po domě. Cirkulace je možná bez nutnosti větrání, větrání pak jak s cirkulací tak i bez ní – režim stejný jako u rovnotlaké větrací jednotky. Jednotka se většinou osazuje do technické místnosti s napojením na zdroje tepla nebo chladu. Připojené vzduchotechnické rozvody, obvykle realizované jako podstropní, zajistí přívod filtrovaného čerstvého vzduchu do každé obytné místnosti. Stejných tras se používá i pro přívod cirkulačního vzduchu s možností temperování, chlazení. Odtah odpadního vzduchu je osazován do koupelen, WC a kuchyně. Pro zvýšení komfortu chlazení je realizována také cirkulační trasa, kterou se přivádí vnitřní vzduch z nejvyššího místa domu a také např. od krbu pro možnost přívodu vnitřního teplého vzduchu do vzduchotechnické jednotky, kde je filtrován a dle požadavku chlazen nebo dohříván a opět přiváděn do obytných místností. Díky vestavěnému rekuperačnímu výměníku je zajištěno zpětné získávání tepla. Temperování objektu zajišťuje nezávislá otopná soustava. Vzduchotechnické jednotky si teplo nebo chlad nepřipraví, je proto nutné připojení na zdroje tepla (integrované elektrické ohřívače, elektrické nebo plynové kotle, akumulační zásobníky, tepelná čerpadla) a zdroje chladu (tepelná čerpadla vzduch – vzduch, vzduch – voda a země – voda). Při připojení na systémy tepelných čerpadel je možné zajistit i částečné vytápění domu, které je díky vlastnostem TČ nákladově nižší než např. přímou elektřinou.

Teplovzdušné vytápění, větrání a chlazení

Duplex RK4, Duplex RA4, Duplex RB4.

duplex-rk4-bez-dveri-a-pantu-2012_10_bigduplex-ra4-bez-dveri-a-pantu-2012_10_bigduplex-rb4_3d-model-bez-dveri-2012_10_big

 

 

 

 

 

 

 

Nejkomfortnější systém, založený na dvouzónových vzduchotechnických jednotkách. Vnitřní cirkulací vzduchu zajišťuje vytápění, chlazení nebo rozvod tepla od krbu po obytných místnostech. Topení je tak zajištěno bez nutnosti větrání. Nasávání vnitřního vzduchu je z nejvyššího místa objektu a od krbu, po filtraci a dohřevu nebo dochlazení je podlahovým rozvodem přiváděn do obytných místností. Při požadavku na větrání je vzduch odsáván z koupelen, WC a kuchyní a po rekuperaci odváděn ven z objektu. Přívodní čerstvý je po předehřátí v rekuperačním výměníku smíchán se vzduchem cirkulačním, filtrován a po dohřevu nebo ochlazení přiveden do obytných místností. Díky cirkulaci je pro obyvatele využíván celý vzduchový objem objektu, čímž se dále snižuje okamžitý požadavek na výkony větrání. Není potřeba další doplňková otopná soustava, pouze do koupelen se instalují pro zvýšení teploty nezávislé otopné plochy, obvykle otopné žebříky.

Vzduchotechnické jednotky si teplo nebo chlad nepřipraví, je proto nutné připojení na zdroje tepla (integrované elektrické ohřívače, elektrické nebo plynové kotle, akumulační zásobníky, tepelná čerpadla) a zdroje chladu (tepelná čerpadla vzduch – vzduch, vzduch – voda a země – voda). Při připojení na systémy tepelných čerpadel je možné zajistit i částečné vytápění domu, které je díky vlastnostem TČ nákladově nižší než např. přímou elektřinou. Volba vlastního zařízení se provádí dle konkrétních parametrů objektu.

Větrání  bazénů

Duplex RDH4

duplex_rdh4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bazénové jednotky vychází z osvědčeného konceptu dvouzónových teplovzdušných jednotek s úpravou pro použití v provozně náročných bazénových prostorech – provedení je z nerezu pro zajištění životnosti zařízení.

Rozvody vzduchu

I. Kruhový podstropní rozvod – HLADKÉ POZINKOVÉ TRUBY

V realizacích rovnotlakého větrání je využíván pro přívod i odvod vzduchu z a ven domu a pro rozvody po objektu, u teplovzdušného vytápění pro přívod do a ven z objektu a pro odtahové a cirkulační trasy po objektu. Rozvody je možné umístit do SDK podhledů, nebo zákrytů, nebo konstrukčních dutinách.

Trasy rozvodů jsou tvořeny z hladkých rovných trub z pozinkovaného plechu, spojovaných plechovými pozinkovanými tvarovkami a odbočkami, ukončení je pomocí přívodních nebo odsávacích prvků – mřížek, žaluzií, dýz a talířových ventilů.

 • přesnost rozvodů
 • těsnost a mechanická odolnost
 • bezproblémové čištění
 • možnost provedení tepelné izolace dle potřeby
 • jednodušší koordinace se stavební částí realizace domu

II. Kruhový podstropní rozvod – OHEBNÉ HADICE TYPU FLEX

Tento typ rozvodů je hojně využívány pro veškeré aplikace řízeného větrání i teplovzdušného vytápění. Použití je možné jak pro hlavní rozvody, tak pro napojení na koncové prvky VZT rozvodu. Rozvody je možné umístit do SDK podhledů, nebo v konstrukčních dutinách. Hadice jsou dodávány ve staženém stavu. Před instalací je nutné jejich roztáhnutí na montážní délku.

Rozdělení nebo odbočení rozvodu se provádí pomocí standardních kruhových tvarovek, směrové změny do 45° je možné provádět bez použití tvarovek, pouze zahnutím rozvodu. Pro větší směrové směny doporučujeme použití kruhových tvarovek.

 • rychlost a snadnost montáže bez nutnosti používání kolen pro malé změny směru
 • přizpůsobivost montážní situaci
 • nízké pořizovací náklady v porovnání s ostatními typy rozvodů

III. PLOCHÝ, OBDELNÍKOVÝ ROZVOD – podlahový

Tento typ rozvodů se obvykle používá pro přívod vzduchu do místností v systémech řízeného větrání nebo teplovzdušného vytápění. Vychází z centrální rozdělovací komory hvězdicově do všech obytných místností konkrétního podlaží. Výškově je navržen tak, aby jej bylo možné umístit do běžných tepelných a protikročejových izolací skladeb podlah. Není tak nutné pro tyto trasy vytvářet žádné podhledy, neomezují dispozici objektu. K dispozici jsou všechny potřebné komponenty přechodů, napojení a ukončení jak pro jiné rozvody (např. GP nebo pružné), tak pro koncové distribuční elementy – podlahové mřížky, ventily, dýzy. Je možné zvolit z dvou ucelených rozměrových řad.

 • pro řízené větrání 160 x 40 mm
 • pro teplovzdušné vytápění 200 x 50 mm
 • rychlost a snadnost montáže spojováním na spojky při položení na podlaze
 • integrace do podlahových konstrukcí bez omezení dispozic
 • snadná možnost čištění a kontroly těchto rozvodů

IV. PLOCHÝ, OBDELNÍKOVÝ ROZVOD – podstropní

Tento typ rozvodů se obvykle používá pro přívod vzduchu do místností v systémech řízeného větrání v objektech, kde je minimální výška sníženého podhledu – tedy hlavně v přízemních domech. Využívá se nízké výšky kanálů, kdy je nožné křížení s vedením elektroinstalace podejitím elektro pod kanálem v prostoru sádrokartonových nosných profilů. Rozvod vychází z centrální rozdělovací komory hvězdicově do všech obytných místností konkrétního podlaží s ukončením přechodovou nízkou tvarovkou na talířový ventil. Není tak nutné pro tyto trasy vytvářet žádné další snížení nad obvyklý rámec. K dispozici jsou všechny potřebné komponenty přechodů, napojení a ukončení jak pro jiné rozvody (např. GP nebo pružné), tak pro koncové distribuční elementy – ventily, dýzy, vč. řešení kotvení rozvodu pod strop. Je možné zvolit z dvou ucelených rozměrových řad.

 • 160 x 40 mm
 • 200 x 50 mm
 • nejsou zvýšené požadavky na snižování podhledů
 • rychlost a snadnost montáže spojováním na spojky, systémové profily pro zavěšení pod strop
 • snadná možnost čištění a kontroly těchto rozvodů

V. PRUŽNÝ PLASTOVÝ ROZVOD ATREA GP

Tento typ rozvodů je vhodný pro systémy řízené větrání. Díky svému profilu DN 90/70 je plně kompatibilní v propojení na všechny ostatní rozvody ATREA – je tedy možné jej použít i jako doplněk jiných systémů rozvodů. Je vhodný pro realizace objektů se sníženými podhledy, nebo pro rekonstrukce rodinných a panelových domů. Svojí mechanickou odolností snese náročnější instalaci jak do dutin konstrukcí, tak snížených podhledů nebo zabudování do příček. Používá se pro přívod i odtah vzduchu s omezením max. 50 m3/hod vzduchu na jednu trasu – to je cca 1,7 x více, než podobné typy rozvodů jiných dodavatelů.

 • mechanická odolnost materiálu
 • antistatická a antibakteriální úprava vnitřního povrchu
 • čitelnost a kontrola provedení
 • snadná možnost čištění
 • kompatibilní přechodem D 100 mm na jiné rozvody ATREA
 • jednoduché spojování tras

 

pruhnabidka